13-06-2023 dekte de veel belovende jonge reu Xyrano onze Paige